logo

Kontakt

Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy
Spółka Komandytowa

wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem KRS
0000297875

Pozew zbiorowy przeciwko Bankowi Millennium S.A.
e-mail: pozewgrupowymillennium@dt.com.pl

Biuro w Warszawie:

Belvedere Plaza, ul. Belwederska 23
(wejście od ul. Spacerowej)
00-761 Warszawa
tel. (+48 22) 840 95 00
fax (+48 22) 840 95 10
e-mail: dt@dt.com.pl
otwarte: 9.00-19.00

Biuro we Wrocławiu:

ul. Krupnicza 13/106a,
50-075 Wrocław
tel. (+48 71) 780 49 74
fax (+48 71) 780 49 74
e-mail: wroclaw@dt.com.pl
otwarte: 9.00-17.00

Biuro w Poznaniu:

ul. Mickiewicza 24/6c,
60-836 Poznań
tel. (+48) 726 671 346
fax (+48 61) 624 38 28
e-mail: poznan@dt.com.pl
otwarte: 9.00- 17.00