logo

Kontakt

Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy Spółka Komandytowa

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000297875

Pozew zbiorowy przeciwko Bankowi Millennium S.A.
e-mail: pozewgrupowymillennium@dt.com.pl

Biuro w Warszawie (Centrala):

Belvedere Plaza, ul. Belwederska 23
(wejście od ul. Spacerowej)
00-761 Warszawa
tel. (+48 22) 840 95 00
fax (+48 22) 840 95 10
e-mail: dt@dt.com.pl
otwarte: 9.00-19.00

Biuro we Wrocławiu:

ul. Krupnicza 13/106a,
50-075 Wrocław
tel. (+48 71) 780 49 74
fax (+48 71) 780 49 74
e-mail: wroclaw@dt.com.pl
otwarte: 9.00-17.00

Biuro w Poznaniu:

ul. Mickiewicza 24/6c,
60-836 Poznań
tel. (+48) 726 671 346
fax (+48 61) 624 38 28
e-mail: poznan@dt.com.pl
otwarte: 9.00- 17.00