Pozew grupowy UNWW: dokumenty do pobrania

Poniżej zamieszczamy komplet dokumentów zawierających dalsze informacje odnośnie pozwu grupowego o ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Podstawowe założenia pozwu stanowią załącznik do umowy zlecenia, którą publikujemy w linku poniżej.  Jeśli chcieliby Państwo dokonać zgłoszenia do pozwu, należy wypełnić załączoną tu umowę zlecenia (jest to wersja ostateczna i gotowa do podpisu) i odesłać 2  egzemplarze podpisanej przez Państwa umowy pocztą na adres naszej centrali w Warszawie wraz z wymagana dokumentacją kredytową. Wpłaty wynikających z umowy kwot należny dokonać w ciągu 7 dni od daty podpisania przez Państwa umowy zlecenia.  Nie jest wymagane wcześniejsze zgłoszenie za pośrednictwem e-mail.

Informacje organizacyjne – pozew grupowy UNWW

Umowa zlecenia- pozew grupowy Millennium UNWW